Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.172

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
15 02 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul Legii pentru abrogarea Legii nr.459-XII din 22.01.1991 cu privire la proprietate
(înregistrat în Parlament cu nr. 424 din 01.02.2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru abrogarea Legii nr.459-XII din 22.01.1991 cu privire la proprietate.

Evaluare generală

1.Corectitudinea înaintării iniţiativei legislative
Datele expuse pe pagina oficială a Parlamentului http://www.parlament.md/lawprocess/drafts/, ne permit să considerăm că este vorba de o iniţiativă a Guvernului, ceea ce este în acord cu art.73 din Constituţia Republicii Moldova şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului, nr. 797-XIII din 02.04.1996.

2.Competenţa legiuitorului de a examina obiectul propus spre reglementare
În conformitate cu prevederile art. 66 lit. a) din Constituţie şi prevederile art. 39 "Condiţiile generale de abrogare" din Legea nr. 780/2001 privind actele legislative, Parlamentul este în drept să intervină cu o lege de abrogare a Legii nr.459-XII din 22.01.1991 cu privire la proprietate.

3. Categoria actului legislativ înaintat spre examinare, temeiul adoptării actului
Categoria proiectului de act legislativ este determinată corect, ceea ce corespunde prevederilor art. 72 alin. (3) din Constituţie.
Remarcăm totodată că din clauza de adoptare a proiectului legii lipseşte temeiul legal de adoptare a acestuia, fapt ce contravine dispoziţiilor art. 27 alin (2) din Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative.

4. Cerinţe de ordin lingvistic
Proiectul corespunde normelor de redactare lingvistică şi nu conţine expresii inaccesibile.

Constatări de fond

5. Corespunderea proiectului cerinţelor legii nr. 780/2001 privind actele legislative

Cît priveşte respectarea cerinţelor privind fundamentarea, avizarea şi expertiza proiectului de lege, remarcăm că pe site-ul Parlamentului lipseşte nota informativă, obligativitatea căreia este reglementată de art. 23 din Legea nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative.

Astfel, dificultatea realizării unei expertize complete a proiectului este condiţionată şi de lipsa acesteia. Or, în viziunea noastră, lipsa notei informative pe site-ul Parlamentului afectează principiului transparenţei procesului legislativ şi contravine principiilor de cooperare cu societatea civilă.
Expunem, de asemenea, opinia că abrogarea Legii nr.459-XII din 22.01.1991 cu privire la proprietate este un imperativ al timpului, determinat în mod principal de adoptarea noului Cod civil (Legea nr. 1107/06.06.2002). Astfel, abrogarea Legii nr.459-XII din 22.01.1991 va permite înlăturarea conflictului normelor de drept, fapt ce în principiu poate fi doar salutat.

6. Evaluarea coruptibilităţii normelor proiectului

Considerăm că prevederile proiectului expertizat nu comportă un risc de coruptibilitate.


 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI