Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

04 Septembrie 2008

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea legii privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi agroalimentare

(înregistrat în Parlament cu numărul 2475 din 07 August 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea legii privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi agroalimentare.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului este eficientizarea procesului de organizare si functionare a pietelor produselor agricole si agroalimentare si înfiintarea consiliilor pe produs.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativa ce însoteste proiectul nu contine o argumentare suficienta:

* nu exista referinte la acte de planificare strategica, ce ar stabili necesitatea revizuirii cadrului legislativ în domeniu;
* nu contine o analiza despre efectul social si economic al realizarii acestui proiect de Lege.

Se pare ca acesta a fost elaborat în graba (textul notei informative a fost întocmit într-o maniera greoaie, uneori, fiind destul de complicat de a deslusi esenta celor enuntate), pentru a solutiona o anumita problema ori sarcina de moment.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. În nota informativa lipsesc referinte la reglementarile corespondente ale legislatiei comunitare, nu este estimat nivelul compatibilitatii proiectului de act legislativ cu reglementarile comunitare. Proiectul nu este în contradictie directa cu standardele internationale anticoruptie.


8. Fundamentarea economico-financiară. Fundamentarea financiar-economica lipseste. Asa fiind, constatam nerespectarea prevederii art.20 al Legii nr.780-XV privind actele legislative la elaborarea proiectului.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Prin adoptarea proiectului ar putea creste probabilitatea promovarii unor interese/beneficii de catre organizatiile profesionale, deoarece, dupa cum este indicat chiar în nota informativa la proiectul Legii, acestea cuprind toata filiera produsului - producerea, depozitarea, distribuirea, comercializarea produselor la nivel national sau pe zona de productie.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din analiza textului proiectului de Lege este dificil de identificat eventualele prejudicii aduse prin aplicarea actului. Cu toate acestea presupunem ca cresterea probabilitatii promovarii unor interese/beneficii de catre organizatiile profesionale este de natura sa genereze eventuale prejudicii, de exemplu, în privinta consumatorilor produselor agricole.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. în general, corespunde cerintelor Legii privind actele legislative.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu contine reglementari referitoare la activitatea autoritatilor publice.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

P.7

"Articolul 14. Organele de conducere ale organizatiei profesionale pe produs

Organele de conducere ale organizatiei profesionale pe produs sînt stabilite prin legi si prin statutul ei".

Legea nr.257-XVI din 27 iulie 2006 privind organizarea si functionarea pietelor produselor agricole si agroalimentare (art.11) nu prevede posibilitatea crearii organizatiilor profesionale "prin legi".

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Concurenţa normelor de drept

Excluderea cuvintelor "prin legi si"

Concluzii

Promovarea si adoptarea proiectului Legii pentru modificarea Legii nr.257-XVI din 27 iulie 2006 privind organizarea si functionarea pietelor produselor agricole si agroalimentare trebuie facuta cu o atentie deosebita, tinînd cont de faptul ca acesta ar putea fi pe viitor purtator al unor beneficii/interese si ca prin aplicarea acestuia ar putea fi cauzate prejudicii.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei