Nimic nu este mai respingator pentru o democratie decat inchiderea unei persoane sau incarcerarea ei din motiv ca nu este populara. In aceasta consta adevarata testare a civilizatiei. Winston Churchill

Comunicat de presă la proiectul de Lege de modificare a Legii cu privire la asigurari si a Legii cu privire la asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza coruptibilităţii proiectului de Lege de modificare a Legii cu privire la asigurari si a Legii cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civila pentru pagube produse de autovehicule

Autor nemijlocit al proiectului Legii este Comisia Naţională a Pieţii Financiare.

Nota informativă nu conţine informaţii privind fundamentarea economico-financiară, deşi implementarea Legii ar putea genera pierderi financiare bugetare.

Proiectul de Lege  transpune selectiv unele  prevederi ale Directivei Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitatea şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi reasigurare şi parţial cele ale Directivei Parlamentului European şi a Consiliului din 09 decembrie 2002 privind intermedierea de asigurări.

În expertiză, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a arătat că ideea elaborării şi promovării unui astfel de proiect este binevenită. Cu toate acestea, proiectul necesită anumite modificări, care ar îmbunătăţi conţinutul acestuia.

Astfel, utilizarea normelor de trimitere şi a celor de blanchetă a generat unele discrepanţe între Legea cu privire la asigurări şi Legea privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare. Totodată, acestea contribuie la apariţia altor elemente cu risc puternic de coruptibilitate: lărgirea atribuţiilor discreţionare, stabilirea aleatorie a termenelor pentru prestarea serviciilor, cerinţe exagerate pentru realizarea unor drepturi, etc. În acest sens, s-a propus concretizarea normelor în cauză, astfel încît acestea să conţină majoritatea detaliilor necesare şi să reglementeze clar soluţionarea conflictelor de norme cu aceeaşi putere juridică.

În proiectul legii se regăsesc şi formulări ambugui, care au un sens neclar şi echivoc. Acestea ar putea fi calificate ca factor al coruptibilității în măsura în care acordă posibilităţi de aplicare a normei în interpretarea preferată, în dependenţă de interesul responsabililor de implementare.

În concluzie, CAPC a arătat că proiectul Legii poate fi adoptat cu luarea în consideraţie a obiecţiilor formulate.

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului"Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor normative şi legislative – etapa V", care este susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia şi Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională.