O democratie adevarata trebuie sa fie progresista, altfel ea va inceta sa mai fie o democratie adevarata. Theodore Roosevelt

Comunicat de presă privind practica adoptării de către Parlament a derogărilor la Codul vamal, Codul fiscal şi Legea cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul RM

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza coruptibilităţii la:

  1. Proiectul Legii privind importul unor bunuri
  2. Proiectul Legii pentru completarea unor acte legislative (Legea cu privire la tariful vamal, Legea pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal)
  3. Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul Fiscal – art.347, Anexa nr.2 a Titlului IX; Codul vamal – art.184'1; Legea cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul RM de către persoane fizice)
  4. Proiectul Legii privind schimbarea regimului vamal al mijloacelor de transport şi înregistrarea acestora

În expertiză, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a arătat că proiectele stabilesc derogări de la regula generală şi favorizează o anumită categorie de subiecţi de drept, fiind discriminaţi alţi subiecţi de drept aflaţi într-o situaţie juridică similară

Notele informative la proiect nu conţin informaţii concrete privind efectuarea expertizei juridice, economice, financiare, ecologice, încalcîndu-se dispoziţiile art. 22 din Legea privind actele legislative nr.780-XV din 27.12.2001. Autorii nu au prezentat calculele estimative ale taxelor care nu se vor vărsa în bugetul public naţional.

Proiectele de lege trebuiau să fie însoţite de expertiza ecologică, fiind efectuată o prognozare a eventualelor consecinţe ecologice cauzate de aceste mijloacele de transport cu o vechime de exploatare mare.

Totodată, CAPC constată că actualul Parlament a adoptat deja 4 derogări. Parlamentul de Legislatura a XVIII  (29 iulie 2009-28 noiembrie 2010) – 19 derogări. Parlamentul de Legislatura a XVI (2005-2009) – 12 derogări. Parlamentul de Legislatura XV (2001-2005) – 18 derogări.

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului"Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor normative şi legislative – etapa V", care este susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia şi Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională.