Eu cred in oameni. Oferindu-le adevarul, poti conta pe ei pentru a infrunta orice criza la scara nationala. Cel mai important este sa le oferi fapte reale. Abraham Lincoln

Comunicat de presă la proiectul legii privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza coruptibilităţii proiectului legii privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător

Autor nemijlocit al proiectului legii este Ministerul Economiei.

În expertiză, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a arătat că ideea elaborării şi promovării unui astfel de proiect este absolut necesară pentru încurajarea activităţii de întreprinzător. Cu toate acestea, în redacţia actuală, proiectul nu poate fi adoptat din mai multe motive:

Nota informativă: nu este suficient de argumentată; nu conţine referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare; nu analizează nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză; nu conţine informaţii privind fundamentarea economico-financiară, deşi implementarea Legii va genera cheltuieli financiare; nu include analiza de impact al proiectului asupra activităţii de întreprinzător, inclusiv asigurarea respectării drepturilor şi intereselor întreprinzătorilor şi ale statului.

Din textul proiectului rezultă expres promovarea unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate interesului public general (art.15-19 din proiect).

Totodată, din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia rezultă expres prejudicierea atît a intereselor anumitor categorii de persoane, cît şi prejudicierea interesului public.

Instituţia ghişeului unic nu constituie o noutate legislativa pentru Republica Moldova, fiind reglementată în mai multe acte normative. În mod natural, proiectul ar trebui să se înscrie într-o continuitate logică a cadrului normativ deja adoptat.

Formulările conţinute în proiect nu corespund exigenţelor stabilite de art.19 din Legea privind actele legislative. Astfel, maniera de formulare a normelor nu exprimă corect, concis şi fără echivoc ideea, din acest motiv fiind necesară lecturarea de cîteva ori a propoziţiilor pentru a înţelege sensul. În general, limabjul greoi şi repetiţiunea frecventă a aceloraşi idei (atît în corpul unui articol, cît şi în cadrul proiectului), au exclus, practic, posibilitatea formulării unor propuneri concrete de redactare a proiectului.