Democraţia nu este o deducţie matematică dovedită o dată pentru totdeauna. Democraţia este doar o credinţă susţinută fervent, un angajament care este testat iar şi iar în furnalul arzător al istoriei. Jack Kemp

Comunicat de presă la proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător

În expertiză Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a arătat că proiectul legii:

  • nu corespunde scopurilor declarate în nota de fundamentare;
  • conţine reglementări restrictive pentru activităţile de comerţ cu amănuntul, deşi deja există o limitare sub formă de venit mediu de pînă la 25.000 MDL pe lună / 300.000 MDL pe an;
  • permite pentru patenta de familie domenii de activitate suficient de profitabile, care pot fi incluse în categoria de activităţi pentru forma organizatorico-juridică de întreprindere individuală sau societate cu răspundere limitată, sau cel puţin să fie lăsate aşa cum sunt în prezent sub formă de patentă individuală,
  • declară interesul de a proteja crescătoriile de flori locale, însă prin reglementările distincte oferă posibilitatea de a practica fie comercializarea, fie creşterea şi comercializarea florilor.
Proiectul urmează a fi definitivat, în special în partea ce ţine de stabilirea scopurilor pe care le urmăreşte, care sunt diferite de cele declarate.