Functionarii sunt precum cartile dintr-o biblioteca: cu cat sunt plasati mai sus, cu atat sunt mai nefolositori. A. Karr

Comunicat de presă la proiectul Legii privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza coruptibilităţii proiectului Legii privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător. Autor nemijlocit al proiectului Legii este Ministerul Economiei.

În expertiză, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a arătat că ideia elaborării şi promovării unui astfel de proiect este absolut necesară pentru încurajarea activităţii de întreprinzător. Cu toate acestea, în redacţia actuală, proiectul nu poate fi adoptat din mai multe motive:

Nota informativă: nu este suficient de argumentată; nu conţine referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare; nu analizează nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză; nu conţine informaţii privind fundamentarea economico-financiară, deşi implementarea Legii ar putea genera cheltuieli financiare; nu include analiza de impact al proiectului asupra activităţii de întreprinzător, inclusiv asigurarea respectării drepturilor şi intereselor întreprinzătorilor şi ale statului.

Abundenţa normelor de trimitere reduce la "zero" acest efort legislativ. Autorii proiectului urmau să scaneze toate actele normative, iar rezultatul acestui exerciţiu să constituie tocmai acest proiect, pentru a reduce probabilitatea desfăşurării unui nou proces - "Ghiliotina 3+".

Prevederile proiectului nu sînt coordonate cu un şir de acte legislative.

Formulările conţinute în proiect nu corespund exigenţelor stabilite de art.19 din Legea privind actele legislative. Maniera de formulare a normelor nu exprimă corect, concis şi fără echivoc ideea. Terminologia utilizată în proiect nu este constantă şi conformă legislaţiei în vigoare.