Politicienii noștri au învățat să mintă, fără să spună minciuni. Că doar la urmă să descoperi ca "adevărurile" lor, luate toate împreună, alcătuiesc o mare Minciună. Nicolae Dabja

Anunț public ofertă servicii transport !

04-11-2016

Asociația Obștească „Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției” invită public agenții economici să prezinte oferte comerciale de prestare a serviciilor de transport pasageri pe teritoriul Republicii Moldova în cadrul proiectului „Sporirea securității alimentare a consumatorilor, etapa II”.

Conform planului de activitate al Centrului de Asistență al Consumatorilor din Regiunea Centru, creat în cadrul proiectului sus-nominalizat, sînt preconizate în perioada 12 - 13 noiembrie (sîmbătă și duminică) vizite de informare a consumatorilor în raioanele Telenești și Strășeni.

Criterii de selecție a agentului economic:
a) agent economic înregistrat la Camera Înregistrării de Stat;
b) automobil în stare funcțională și sigur din punct de vedere tehnic;
c) șofer cu experiență și cunoștințe a raioanelor menționate;
d) disponibilitate de a presta servicii în zilele de odihnă (sîmbăta și duminica);
e) preț echitabil, care să cuprindă serviciile șoferului auto, locațiunea auto, uzura auto și combustibilul;

În cererea de aplicare agentul economic trebuie să indice oferta comercială de preț, care să respecte raportul preț - calitate a serviciilor oferite, cu o scurtă descriere a acestora.

Terenul limită de depunere a ofertei comerciale este 10.11.2016

Oferta comercială se va depune la sediul AO „Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției”, situat pe str. Sfatul Țării 27, of. 06, mun. Chișinău sau se va expedia la emailul viorel.capc@gmail.com.