Democratia este vesnic umana, iar vesnicia intotdeauna presupune un anumit volum de potential tineresc. Thomas Mann

Conflict de interese? Soţul primar, soţia consilier: „Seara se sfătuiesc, iar a doua zi votează”

Un con­si­lier oră­șe­nesc din Cău­șeni soli­cită Comi­siei Națio­nale de Inte­gri­tate să se pro­nunțe pe mar­gi­nea unui even­tual con­flict de inte­rese din cadrul Pri­mă­riei din loca­li­tate, acolo unde, soțul este pri­mar, iar soția, con­si­lier oră­șe­nesc. Aceasta, spune con­si­li­e­rul, votează și sus­ține toate pro­iec­tele pro­puse de pri­mar. „Seara se sfă­tu­iesc, iar a doua zi votează”, sus­ține acesta.

Citeşte mai mult: http://www.zdg.md/stiri/stiri-politice/confict-de-interese-sotul-primar-sotia-consilier-seara-se-sfatuiesc-iar-a-doua-zi-voteaza

Această publicaţie a fost elaborată în cadrul unui proiect implementat de CAPC cu susţinerea oferită de European Endowment for Democracy (EED). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă în mod necesar poziţia EED.