Eu cred in oameni. Oferindu-le adevarul, poti conta pe ei pentru a infrunta orice criza la scara nationala. Cel mai important este sa le oferi fapte reale. Abraham Lincoln

Terenuri pentru tatăl primarului

În mar­tie 2015, cu doar trei luni îna­inte de expi­ra­rea man­da­tu­lui pri­ma­ru­lui şi Con­si­li­u­lui comu­nei Băcioi, con­si­li­e­rii au luat deci­zia de a auten­ti­fica drep­tul de pro­pri­e­tate asu­pra unor loturi de pământ pe numele unor locu­i­tori ai comu­nei, dar şi de a repar­tiza patru par­cele de teren tată­lui pri­ma­ru­lui, tot el, con­si­lier comu­nal. Ofi­ciul Teri­to­rial Chi­şi­nău a acţio­nat în jude­cată Con­si­liul comu­nei Băcioi, soli­ci­tând anu­la­rea aces­tei deci­zii, pe motiv că nu au fost pre­zen­tate docu­mente care să jus­ti­fice nece­si­ta­tea aces­tei împro­pri­e­tă­riri.

Citeşte mai mult: http://www.zdg.md/editia-print/investigatii/terenuri-pentru-tatal-primarului

Această publicaţie a fost elaborată în cadrul unui proiect implementat de CAPC cu susţinerea oferită de European Endowment for Democracy (EED). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă în mod necesar poziţia EED.